Sunnerbo dombok 1650

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:16 (1650-1651) Bild 69 / sid 1 (AID: v49324.b69.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r

  Her Begynnas Dom  
 
boken Aff
 
     
 
Sunnerbo Heradh
 
  pro Anno  
  1650  
     
  Lagman  
  Edele Högwelborne Her Carll Gyllenhielm till Nyia Bärquara,
 
Swergis Rykes Råådh och Gennerall Ammirall
  Landzhöffdinge  
  Edle och welborne H:r Bengdt Bagge till Bärga, Lagnö och Ryningzholm
  Heradzhöfdinge  
  Den Edle och welb: Herre Johan Salvias Adler till Adlerborgh och 
  Tulinge, Sweriges Rykes Råådh,
  Heradzfougden  
  Ehreboren och försichtigh Harall Trolle i Isiöö
  Laglasare  
  Jöns Håkonson i Hultt
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:16 (1650-1651) Bild 69 / sid 1 (AID: v49324.b69.s1, NAD: SE/VALA/0382503)