Sunnerbo dombok 1654

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:18 (1654-1654) Bild 250 / sid 23 (AID: v49326a.b250.s23, NAD: SE/VALA/0382503)
22v

Ej avskrivet mål här

23r
Sammadagh Framträdde För retten, een ogiftSkräddare Johan
Matzon på Lästadh i Allbo Häradt, och tiltaladhe een ziertiant
Lars Nielßon j wänneböke, och sin Morbroder Johan Larsson
på horßöiatorph om något arff effter sin Mormoder Cicila Jons-
dåtter huilken dödh bleff Anno 1648: före [..]
 
 

Ej avskrivet mål härKälla: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:18 (1654-1654) Bild 250 / sid 23 (AID: v49326a.b250.s23, NAD: SE/VALA/0382503)