Sunnerbo dombok 1668

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3240 (AID: v205987.b3240, NAD: SE/VALA/0382503)
1r

            Syndero häradz dombook;

                                   Anno 1668
                                 Ther öffuer ähre:

Lagman högwälborne her Axel Sparrre frijherre
till kroneberg, herre till Sundbyholm, wlffåsa, Swe-
riges Rijkes Rådh, och Lagman öffuer tijo häradz Lagsago
i Småland,

Landzhöffdingh wälborne hr Mauritz Poße till Sä-
by Löffåås och Norrkiärr Landzhöfding öffuer Crone-
bergz lähn.

häradzhöfdingh Edle wälb: Nils Nilson Lin-
degreen till Forsa, Spånißlanda och Bräkintorp. Assessor
vthi hogl: kongl. Götharijkes hofrätt häradzhöfding öf-
uer, Synderbo häradh, och några härader i Östergöthland

Kronones häradz Befalningsman ährebar och wälbe-
trodd Israel Jönson på Nåterö och tärnhult, konungz
häradz fougte i Synderbo häradh.

Lagläsare Andreas Anderson Zote-
rus i Siöanäs.

                                        Jnsinueradt 10 Febr. 1669

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3240 (AID: v205987.b3240, NAD: SE/VALA/0382503)