Sunnerbo dombok 1678

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 710 / sid 33 (AID: v206170.b710.s33, NAD: SE/VALA/0382503)
32
han boor, Altfördenorßaken skull, haar h.s ährew:ht aff 
Rätten tienstl.n begiärat, att emädan offwanbe.te beskylldningar, 
och insurier äro verbal, och der medh [..]

Ej avskrivet mål här33

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 710 / sid 33 (AID: v206170.b710.s33, NAD: SE/VALA/0382503)