Sunnerbo dombok 1712

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12


 
1494

Sunnerbo Häradh
 
Pähr Anderson i Nääs kiöpt af Jöran Nielson  
¼ding i dragaryd Bäckagd. För 240 dlr S:mt,  
efter breef d: 3 febr 1709: upbiudes 1ste g.
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12