Välkommen!

På Sunnerbo.nu har vi delat med oss av våra insamlade domboksavskrifter rörande
Sunnerbo härad. Vi har gjort det enkelt för fler att hjälpa till att komplettera där det saknas
uppgifter. Förhoppningen att detta kan inspirera andra till att skriva av och dela med sig, så
att vi tillsammans kan skapa kompletta avskrifter där uppgifterna enkelt kan hittas.
Avskrifterna är en andrahandskälla och bör alltid kontrolleras mot originalet. Rättelser
mottages gärna! Se mer under "Om".

Bakgrund

Efter flera års forskande i de vanliga kyrkböckerna var steget naturligt att även söka i andra
källor för mer ”kött på benen” för de personer och orter som var av intressanta för min
släktforskning. I början av 2000-talet var det mikrokort från SVAR som gällde, men även
mikrofilm vid mitt besök i Salt Lake City. När sen Arkiv Digital digitaliserade de första
domböckerna fram till 1658, blev det betydligt enklare att läsa och mer korrekt skriva av
texterna. Numera finns fler domböcker hos Arkiv Digital och även hos SVAR finns en del,
som man lätt kan komma åt hemifrån. Men det har även blivit ett antal egna besök på
Landsarkivet i Vadstena, då flera år av småprotokoll fotograferats för att komplettera
information till min släktforskning.

Redan från början skrevs de intressanta målen av, så ordagrant som möjligt och med tiden
blev avskrifterna mer lika originalen, med radbruten text på samma vis som förlagan. Dock
är första raden i de avskrivna målen fetmarkerad för att lyfta fram att en ny domstolsnotis
börjar.

Tillsammans med andra forskare med intresse i häradet och ibland även samma socknar
som jag jobbade med, utbyttes avskrifter och mer och mer texter kunde läggas till i de
dokument som under de senaste året delats online med ett antal andra släktforskare. Från
att bara skrivit av de för mig intressanta målen, har det nu mer blivit att skriva av sida för
sida, dels för att intresseområdet har växt, men även för att många domboksnotiser är så
spännande och genom att ha dem i text lätt kunna hjälpa andra i diverse forum.

Idén med en hemsida har funnit i tankarna under en tid och när jag började diskuterade det
med Martin, så såg han många tekniska möjligheter och lösningar. Såsom hemsidan ser ut
idag är inte ett slutgiltigt utseende, utan vi jobbar med att lösa ett par saker till och själva
innehållet kommer växa med tiden.

/ Lars-Ola, maj 2018