Bidra

Vi tar tacksamt emot rättelser och kompletteringar. Här nedan finns listor av uppslag med saknad text eller avskrift.

Textluckor Slumpa
Namn och sida Textluckor
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 95 1
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 11 2
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 7 4
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 11 2
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 1 1
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 6 7
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 1 2
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 3 2
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 7 1
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 9 1
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 2 2
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5 1
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 6 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 12 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 13 1
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 34 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 42 4
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 52 1
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 57 1
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 62 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 1 2
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 15 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 41 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 45 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 50 2
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 54 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 56 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 60 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 61 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 65 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 87 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 88 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 90 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 92 2
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 94 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 100 1
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 3 1
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 7 1
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 10 1
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 26 1
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 29 1
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 37 2
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 38 1
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 51 3
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 52 4
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 58 1
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 59 1
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 64 2
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 98 1
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 101 1
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 107 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 11 2
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 33 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 42 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 46 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 50 2
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 65 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 70 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 80 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 83 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 89 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 90 4
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 94 2
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 96 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 100 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 111 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 117 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 119 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 127 2
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 31 1
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 40 3
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 41 1
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 59 1
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 3 1
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 27 1
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 30 1
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 35 1
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 36 1
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 39 1
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 40 1
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 50 1
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 64 3
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 66 1
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 70 1
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 77 1
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 85 1
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 86 1
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 5 1
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 7 1
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 19 1
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 22 1
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 33 1
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 37 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 61 1
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 65 2
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 66 1
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 67 4
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 68 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 76 1
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 81 1
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 82 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 84 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 88 1
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 91 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 8 3
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 12 2
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 13 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 14 2
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 17 2
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 19 2
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 24 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 29 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 33 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 39 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 43 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 50 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 52 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 62 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 68 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 69 5
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 80 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 85 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 88 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 92 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 95 3
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 98 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 112 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 115 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 116 1
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 118 2
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 6 2
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 8 1
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 22 1
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 23 2
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 24 1
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 27 1
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 29 3
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 30 4
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 32 1
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 34 3
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 38 3
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 45 3
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 48 3
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 50 3
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 13 2
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 19 1
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 25 1
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 34 1
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 38 1
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 47 1
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 50 1
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 51 2
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 61 1
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 65 1
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 66 1
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 68 1
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 10 1
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 11 1
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 20 4
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 26 2
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 27 3
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 28 3
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 30 2
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31 1
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 47 1
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 21 6
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 22 1
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 13 1
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 14 1
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 15 1
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 29 1
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31 2
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 35 1
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 3 2
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 8 1
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 9 4
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 10 4
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 11 1
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 13 2
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 14 1
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 15 1
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 17 1
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 3 1
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 14 1
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 19 2
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 22 1
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 33 1
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 35 1
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 4 3
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 11 1
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 15 5
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 21 2
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8 1
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 13 1
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 4 5
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 5 1
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 6 4
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7 1
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 8 2
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 9 1
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 10 7
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11 2
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12 2
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 13 1
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 15 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 4 5
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5 4
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 8 2
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 10 2
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 12 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 15 9
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 16 5
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 19 7
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 20 7
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 36 4
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 1 1
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 2 4
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 3 1
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 8 1
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 12 4
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 13 2
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 16 4
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 17 8
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 18 5
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 19 4
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 20 4
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 22 1
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 23 7
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 2 1
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 3 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 9 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 11 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 24 1
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 27 1
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 31 1
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 2 1
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 3 1
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6 1
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 12 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 13 15
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 14 3
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 15 1
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 16 8
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 17 9
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 23 3
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 24 1
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 26 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7 1
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 8 1
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 8 1
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10 1
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 14 1
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 15 1
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 17 1
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 21 4
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 10 2
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 13 1
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 17 1
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 24 1
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 28 1
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 5 2
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10 1
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 15 1
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 17 1
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 24 1
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 25 1
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 28 3
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 31 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 6 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 7 6
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 14 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 15 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 16 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 22 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 28 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 29 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 39 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 44 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 47 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 55 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 58 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 59 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 61 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 64 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 13 1
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 29 1
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 28 4
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 29 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 47 1
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 50 1
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51 1
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 54 1
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 55 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 60 1
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 62 1
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 63 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 66 5
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 67 2
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 17 2
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 24 2
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 25 1
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 30 1
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 37 2
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 38 2
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 39 3
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 50 1
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 63 5
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 65 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 7 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 9 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 15 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 21 4
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 22 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 31 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 32 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 35 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 36 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 43 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 52 2
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 60 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 64 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 65 5
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 66 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 67 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 71 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 72 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 75 1
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 76 1
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 5 1
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 11 1
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 13 3
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 22 3
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 23 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 27 1
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 29 1
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 38 1
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 12 2
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 17 1
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 22 1
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 29 1
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 41 1
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 49 1
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 57 1
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 61 1
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 1 2
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 5 1
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 6 1
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 8 1
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 20 2
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 3 2
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25 2
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 31 1
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 33 1
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 25 1
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3 1
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 15 1
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 19 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 13 1
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 10 1
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12 3
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 25 1
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 26 1
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 32 1
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 9 1
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 10 1
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 13 1
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15 1
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17 1
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 19 1
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 14 1
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 22 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 2 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 10 3
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 11 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 12 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 13 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 17 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 22 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 25 6
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 26 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 28 4
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 32 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 33 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 35 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 39 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 45 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 47 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 48 3
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 49 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 50 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 52 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 54 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 55 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8 1
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 29 1
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 6 1
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11 1
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 23 2
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 8 1
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 9 2
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14 3
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 17 1
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 23 1
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 24 1
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 25 1
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 26 1
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 28 1
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29 12
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 2 2
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 3 2
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4 2
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 5 1
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 6 1
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 8 2
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 9 1
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 11 1
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 15 1
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 17 1
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 21 5
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 25 2
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 26 4
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 27 1
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 28 1
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 3 1
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 14 2
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 30 1
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 31 2
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 32 1
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 36 1
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 48 1
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 49 2
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 53 1
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 55 2
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 58 1
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 67 1
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 70 1
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 22 3
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 35 1
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 37 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 38 1
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 47 1
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 73 1
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 13 1
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 28 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 45 5
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 52 1
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 53 1
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 55 1
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 59 1
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 2 1
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 16 1
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 19 1
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 23 1
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 37 1
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 42 1
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 74 1
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 6 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 17 1
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 23 1
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 39 1
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 40 1
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 7 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 19 1
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 31 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 34 1
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 9 1
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 10 1
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 13 1
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 14 1
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 24 2
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 31 1
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35 1
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 36 1
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 37 1
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 49 3
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 22 1
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 26 1
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 52 1
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 55 1
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 15 11
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 16 20
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 17 2
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 30 4
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 31 2
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 32 1
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34 1
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 42 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 43 4
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 44 1
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 46 1
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 49 1
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 51 1
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 53 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 3 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 11 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 14 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 24 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 26 3
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 27 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 41 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 48 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 50 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 53 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 71 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 83 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 96 1
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 24 1
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 40 1
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 2 1
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 11 1
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 12 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 22 5
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 23 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 24 2
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 26 1
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 31 5
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 32 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 38 2
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 44 1
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 45 1
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 48 1
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 1 1
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 30 1
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 47 1
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 52 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 4 3
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 17 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 26 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 37 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 88 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 96 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 5 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 8 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 38 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 63 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 72 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 86 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 88 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 108 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 5 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 9 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 16 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 19 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 23 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 26 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 34 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 60 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 81 1
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 32 1
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 37 1
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 39 1
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 40 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 51 1
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 72 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 8 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 17 4
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 26 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 41 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 44 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 48 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 50 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 54 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 63 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 65 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 66 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 68 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 79 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 85 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 87 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 89 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 90 2
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 101 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 107 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 110 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 115 2
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 116 2
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 123 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 127 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 128 1
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 139 28
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 140 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 10 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 13 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 14 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 15 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 16 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 17 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 19 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 23 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 25 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 30 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 38 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 39 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 41 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 42 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 44 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 48 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 49 4
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 50 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 52 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 59 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 63 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 65 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 66 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 67 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 73 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 79 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 83 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 86 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 96 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 98 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 99 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 100 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 101 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 110 4
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 111 9
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 122 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 127 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 133 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 134 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 139 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 140 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 8 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 15 2
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 24 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 25 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 26 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 27 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 29 2
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 35 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 38 8
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 39 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 43 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 50 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 56 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 61 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 62 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 73 2
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 77 2
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 80 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 82 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 85 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 87 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 88 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 90 10
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 91 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 92 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93 2
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 94 2
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 95 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 98 2
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 101 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 103 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 105 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 108 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 125 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 130 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 137 2
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 144 1
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 149 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 32 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 41 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 44 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 45 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 50 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 58 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 75 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 81 2
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 82 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 83 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 86 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 92 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 105 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 112 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 120 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 132 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 135 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 136 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 137 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 145 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 146 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 147 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 153 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 158 1
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 162 2
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 19 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 28 2
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 31 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 32 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 45 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 50 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 53 2
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 54 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 55 8
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 56 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 57 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 60 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 61 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 62 2
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 64 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 65 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 66 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 68 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 70 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 72 2
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 74 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 76 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 78 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 79 2
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 80 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 81 2
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 85 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 87 2
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 90 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 94 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 96 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 102 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 106 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 108 2
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 110 2
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 112 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 114 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 116 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 117 1
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 122 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 16 2
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 28 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 33 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 42 2
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 50 3
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 55 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 62 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 64 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 65 2
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 66 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 68 2
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 69 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 73 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 101 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 112 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 113 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 114 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 115 2
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 120 1
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 123 1
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 6 1
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 15 1
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 27 1
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 38 3
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 48 1
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 51 2
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 63 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 64 1
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 75 1
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 82 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 86 1
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 87 2
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 88 1
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 91 2
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 92 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 95 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 98 1
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 107 3
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 108 3
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 109 2
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 110 1
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 114 1
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 16 1
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 18 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 22 1
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 23 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 25 6
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 26 3
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 27 6
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 28 2
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 29 2
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 31 1
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 32 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 46 1
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 47 2
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 49 1
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 50 3
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 70 2
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 75 1
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 76 1
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 107 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 10 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 12 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 14 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 17 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 19 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 20 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 22 4
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 28 4
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 29 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 30 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 31 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 33 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 37 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 38 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 39 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 40 3
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 41 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 42 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 43 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 44 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 45 8
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 46 4
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 47 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 48 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 52 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 55 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 58 3
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 59 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 60 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 62 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 66 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 68 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 73 3
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 76 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 78 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 80 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 82 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 83 3
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 84 10
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 85 9
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 86 11
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 87 11
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 88 13
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 89 14
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 90 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 91 10
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 92 8
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 93 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 96 9
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 97 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 98 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 99 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 100 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 103 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 104 3
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 105 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 106 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 107 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 108 4
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 109 6
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 110 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 112 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 113 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 114 6
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 115 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 116 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 117 9
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 118 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 119 10
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 120 3
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 122 3
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 123 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 124 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 125 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 126 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 127 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 132 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 134 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 159 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 5 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 15 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 21 2
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 25 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 28 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 32 3
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 33 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 34 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 39 2
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 41 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 45 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 48 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 49 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 51 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 52 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 82 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 93 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 112 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 10 4
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 11 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 16 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 18 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 34 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 38 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 41 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 47 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 53 3
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 55 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 59 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 71 4
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 72 7
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 73 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 75 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 76 5
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 77 4
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 78 3
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 80 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 92 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 99 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 101 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 102 4
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 103 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 107 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 111 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 112 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 113 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 114 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 125 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 126 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 129 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 134 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 137 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 140 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 141 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 142 3
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 143 11
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 144 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 147 3
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 149 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 150 5
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 151 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 152 4
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 154 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 161 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 175 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 177 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 178 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 179 3
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 7 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 11 3
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 12 3
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 14 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 17 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 18 2
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 19 2
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 23 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 29 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 36 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 37 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 42 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 47 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 49 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 50 2
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 55 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 56 2
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 57 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 58 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 62 2
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 71 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 74 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 76 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 77 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 79 4
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 80 2
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 81 2
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 82 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 83 3
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 85 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 87 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 99 4
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 102 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 112 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 113 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 114 2
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 125 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 137 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 157 1
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 160 1
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 2 1
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 4 2
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 1 1
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 3 3
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 5 3
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 4 5
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 8 2
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 2 1
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 6 2
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 1 4
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 2 2
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 4 2
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 5 2
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1 1
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 4 6
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 6 2
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 7 1
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 2 1
Sunnerbo saköre 1565 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1565 uppslag 2 2
Sunnerbo saköre 1568 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1570 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1570 uppslag 3 1
Sunnerbo saköre 1571 uppslag 1 4
Sunnerbo saköre 1571 uppslag 2 1
Sunnerbo saköre 1571 uppslag 3 3
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 1 2
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 2 2
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 3 3
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 4 2
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 2 2
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 3 1
Sunnerbo saköre 1574 uppslag 1 3
Sunnerbo saköre 1574 uppslag 2 1
Sunnerbo saköre 1574 uppslag 3 4
Sunnerbo saköre 1574 uppslag 4 2
Sunnerbo saköre 1575 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1575 uppslag 2 2
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 1 2
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 2 1
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 2 1
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 3 1
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 3 6
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 3 5
Sunnerbo saköre 1583 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1583 uppslag 3 1
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1585 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1585 uppslag 2 1
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 3 3
Sunnerbo saköre 1587 uppslag 1 1
Sunnerbo saköre 1588 uppslag 1 15
Sunnerbo saköre 1588 uppslag 2 42
Sunnerbo saköre 1588 uppslag 3 3
Sunnerbo saköre 1589 uppslag 1 2
Sunnerbo saköre 1589 uppslag 2 3
Sunnerbo saköre 1589 uppslag 3 6
Sunnerbo saköre 1590 uppslag 1 4
Sunnerbo saköre 1591 uppslag 1 2
Sunnerbo saköre 1591 uppslag 2 1
Sunnerbo saköre 1592 uppslag 1 3
Sunnerbo saköre 1596 uppslag 1 3
Sunnerbo saköre 1596 uppslag 2 15
Sunnerbo saköre 1597 uppslag 1 5
Sunnerbo saköre 1597 uppslag 2 3
Sunnerbo saköre 1600 uppslag 1 1
Avskrifter saknas Slumpa
Namn och sida Saknade avskrifter
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 32 1
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 52 1
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 8 1
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 49 1
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26 1
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 40 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 41 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 42 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 43 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 44 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 45 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 46 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 47 1
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 48 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 49 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 50 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 51 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 52 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 53 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 54 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 55 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 56 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 57 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 58 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 59 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 60 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 61 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 62 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 63 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 64 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 65 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 66 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 67 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 68 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 69 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 70 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 71 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 72 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 73 1
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 74 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 75 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 76 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 77 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 78 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 79 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 80 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 81 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 82 2
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 83 1
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 5 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 6 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 7 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 8 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 9 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 10 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 11 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 12 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 13 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 14 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 15 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 16 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 17 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 18 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 19 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 20 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 21 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 22 3
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 23 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 24 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 25 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 26 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 27 3
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 28 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 29 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 30 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 31 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 32 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 33 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 34 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 35 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 37 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 38 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 39 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 40 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 41 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 42 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 43 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 44 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 45 3
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 46 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 47 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 48 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 49 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 50 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 51 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 52 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 53 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 54 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 55 3
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 56 3
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 57 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 58 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 59 3
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 60 2
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 61 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 2 1
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 3 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 4 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 5 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 6 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 7 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 8 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 9 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 10 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 11 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 12 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 14 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 15 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 16 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 17 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 18 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 19 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 20 3
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 21 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 23 1
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 24 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 25 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 26 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 27 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 28 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 29 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 30 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 31 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 32 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 33 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 34 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 35 3
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 37 1
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 38 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 39 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 40 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 41 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 42 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 43 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 44 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 45 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 46 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 47 1
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 48 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 49 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 50 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 51 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 52 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 53 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 54 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 55 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 56 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 57 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 58 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 59 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 60 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 61 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 62 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 63 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 64 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 65 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 66 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 67 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 68 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 69 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 70 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 71 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 72 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 73 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 74 1
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 75 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 76 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 77 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 78 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 79 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 80 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 81 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 82 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 83 3
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 84 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 85 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 86 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 87 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 88 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 89 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 90 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 91 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 92 2
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 93 1
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 7 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 8 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 9 3
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 10 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 11 1
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 12 3
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 13 3
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 14 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 15 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 16 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 17 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 18 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 19 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 20 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 21 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 22 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 23 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 24 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 25 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 26 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 27 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 28 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 29 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 30 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 31 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 32 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 33 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 34 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 35 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 37 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 40 1
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 41 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 42 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 43 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 44 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 45 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 46 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 47 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 48 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 49 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 50 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 51 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 52 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 53 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 54 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 55 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 56 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 57 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 58 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 59 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 60 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 61 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 62 2
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 63 1
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 1 1
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 3 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 4 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 5 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 6 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 7 3
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 8 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 9 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 10 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 11 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 12 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 13 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 14 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 15 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 16 3
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 17 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 18 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 19 3
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 21 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 22 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 23 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 24 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 25 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 26 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 27 3
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 28 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 29 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 30 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 32 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 33 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 34 1
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 35 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 37 1
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 38 1
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 56 1
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 57 2
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 58 2
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 59 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 14 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 15 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 16 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 17 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 18 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 21 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 22 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 23 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 24 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 25 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 26 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 27 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 31 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 32 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 33 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 34 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 35 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 37 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 38 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 39 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 40 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 41 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 42 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 43 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 44 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 45 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 46 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 47 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 48 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 49 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 50 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 51 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 52 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 53 3
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 54 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 55 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 56 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 57 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 58 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 59 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 60 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 61 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 62 3
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 63 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 64 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 65 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 66 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 67 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 68 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 69 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 70 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 72 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 73 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 74 3
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 75 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 76 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 77 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 78 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 79 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 80 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 81 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 82 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 83 3
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 84 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 85 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 86 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 87 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 88 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 89 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 90 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 91 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 92 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 93 3
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 94 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 95 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 96 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 97 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 98 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 99 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 100 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 101 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 102 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 103 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 104 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 105 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 106 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 107 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 108 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 109 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 110 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 111 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 112 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 113 1
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 5 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 6 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 7 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 8 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 9 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 10 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 11 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 12 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 13 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 14 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 15 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 16 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 17 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 18 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 19 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 20 1
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 21 1
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 22 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 23 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 25 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 26 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 27 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 28 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 29 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 30 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 31 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 32 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 33 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 34 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 35 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 37 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 38 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 39 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 40 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 41 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 42 3
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 43 2
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 44 1
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 45 1
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 46 1
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 1 1
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 2 1
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 3 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 4 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 5 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 6 1
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 7 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 8 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 9 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 10 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 11 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 12 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 13 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 14 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 15 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 16 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 17 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 18 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 19 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 20 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 21 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 22 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 23 1
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 24 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 25 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 26 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 27 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 30 1
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 31 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 32 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 33 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 34 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 35 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 37 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 38 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 39 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 40 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 41 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 42 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 43 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 44 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 45 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 46 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 47 1
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 48 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 49 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 50 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 51 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 52 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 54 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 55 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 56 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 57 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 58 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 59 3
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 60 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 61 3
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 62 3
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 63 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 64 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 65 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 66 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 67 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 68 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 69 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 70 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 71 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 72 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 73 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 74 3
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 75 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 76 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 77 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 78 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 79 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 4 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 5 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 6 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 7 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 8 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 9 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 10 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 17 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 18 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 19 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 20 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 21 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 22 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 28 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 29 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 30 3
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 31 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 32 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 33 3
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 34 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 35 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 37 3
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 38 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 39 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 40 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 41 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 42 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 43 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 44 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 45 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 46 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 47 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 48 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 49 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 50 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 51 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 52 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 53 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 54 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 55 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 56 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 57 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 58 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 59 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 60 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 61 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 62 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 63 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 64 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 65 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 66 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 67 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 68 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 69 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 70 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 71 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 72 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 73 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 74 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 75 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 76 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 77 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 78 3
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 79 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 80 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 81 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 82 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 83 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 84 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 85 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 86 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 87 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 88 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 89 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 90 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 91 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 92 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 93 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 94 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 94 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 95 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 96 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 97 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 98 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 99 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 100 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 101 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 102 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 103 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 104 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 105 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 3 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 4 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 5 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 6 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 7 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 8 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 9 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 10 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 11 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 12 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 13 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 14 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 15 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 16 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 17 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 18 3
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 19 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 20 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 21 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 22 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 23 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 24 3
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 25 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 26 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 27 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 28 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 29 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 30 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 31 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 32 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 33 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 34 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 35 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 37 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 38 3
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 39 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 40 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 41 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 42 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 43 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 44 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 45 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 46 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 47 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 48 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 49 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 50 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 51 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 52 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 53 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 54 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 55 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 56 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 57 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 58 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 59 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 60 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 61 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 62 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 63 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 64 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 65 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 66 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 67 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 68 3
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 69 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 70 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 71 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 72 3
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 73 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 74 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 75 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 76 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 77 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 78 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 79 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 80 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 81 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 82 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 83 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 84 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 85 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 86 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 87 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 88 3
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 89 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 90 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 91 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 92 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 93 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 94 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 95 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 96 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 97 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 98 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 99 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 100 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 101 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 102 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 103 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 104 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 105 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 106 3
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 107 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 108 3
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 109 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 110 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 111 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 112 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 113 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 114 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 115 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 116 3
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 117 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 118 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 119 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 120 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 122 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 123 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 124 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 125 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 126 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 127 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 128 2
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 129 1
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 130 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 38 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 39 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 41 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 42 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 43 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 44 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 45 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 46 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 47 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 48 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 49 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 50 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 51 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 52 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 53 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 54 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 55 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 56 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 57 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 58 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 59 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 60 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 61 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 62 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 63 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 64 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 65 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 66 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 67 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 68 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 69 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 70 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 71 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 72 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 73 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 74 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 75 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 76 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 77 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 78 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 79 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 80 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 81 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 83 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 84 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 85 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 86 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 87 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 88 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 89 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 90 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 91 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 92 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 93 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 94 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 95 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 96 1
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 97 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 98 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 99 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 100 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 101 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 102 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 103 1
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 9 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 10 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 11 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 12 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 13 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 14 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 15 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 16 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 17 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 18 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 19 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 20 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 21 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 22 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 23 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 24 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 25 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 26 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 27 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 28 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 29 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 30 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 31 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 32 1
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 33 1
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 34 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 35 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 36 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 37 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 38 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 39 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 40 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 41 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 42 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 43 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 44 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 45 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 46 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 47 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 48 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 49 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 50 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 51 1
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 52 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 53 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 54 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 55 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 58 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 59 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 60 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 61 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 62 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 63 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 64 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 65 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 66 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 67 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 68 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 69 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 70 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 71 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 72 3
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 73 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 74 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 75 1
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 76 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 77 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 78 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 79 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 80 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 81 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 82 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 83 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 84 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 85 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 86 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 87 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 88 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 89 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 90 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 91 1
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 92 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 93 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 94 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 95 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 96 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 97 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 98 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 99 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 100 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 101 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 102 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 103 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 104 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 105 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 106 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 107 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 108 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 109 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 110 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 111 1
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 113 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 114 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 115 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 116 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 117 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 118 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 119 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 120 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 121 1
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 94 1
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 37 1
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 38 2
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 39 2
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 112 1
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 113 2
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 114 2
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 115 1
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 160 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 161 2
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 162 2
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 113 1
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 114 2
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 115 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 27 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 28 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 29 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 181 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 182 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 183 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 184 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 185 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 186 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 187 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 239 1
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 240 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 241 2
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 242 2
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 161 2
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 162 2
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 163 2
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 6 2
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 7 1
Sunnerbo saköre 1592 uppslag 2 1