Byvärma

Byvärma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 8