Byvärma

Byvärma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 155
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 5