Byvärma

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 3