Berga

Berga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 170
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 157
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 5