Berga

Berga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 161
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 162
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 213
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 221
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 229
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 5
Sunnerbo saköre 1571 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1588 uppslag 2