Bertilsboda

Bertilsboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21