Bertilsboda

Bertilsboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21