Bökeliden

Bökeliden förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 24