Ekornarp

Ekornarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 4