Fallnaveka

Fallnaveka förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 131
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 155
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 131
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 6