Fallnaveka

Fallnaveka förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 17