Föraretorp

Föraretorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 70