Föraretorp

Föraretorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 70