Guddarp

Guddarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 5