Guddarp

Guddarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 155
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 5
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1583 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1587 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1590 uppslag 1