Deranäs

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 27