Deranäs

Deranäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 16