Hulie

Hulie förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 53