Hörda

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 1