Hörda

Hörda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 159
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 189
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 192
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 193
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 208
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1574 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1591 uppslag 2