Hörset

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 7