Hörset

Hörset förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 99