Ingelstad

Ingelstad förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 1