Kronoboda

Kronoboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17