Kvänarp

Kvänarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 139
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 212
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 192
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 193
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 202
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 203
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 6
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1574 uppslag 2