Kvänarp

Kvänarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 6