Lönekulla

Lönekulla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117