Lönekulla

Lönekulla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117