Lönekulla

Lönekulla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117