Elmtaryd

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 90