Mansnäs

Mansnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 31