Ohs

Ohs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 210
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 4