Ohs

Ohs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2