Prästtorp

Prästtorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 93