Sjöatorp

Sjöatorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 158