Stäckinge

Stäckinge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 141