Stäckinge

Stäckinge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 19