Torg

Torg förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2