Torg

Torg förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 2