Torkelshult

Torkelshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 138