Torkelshult

Torkelshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 5