Torlarp

Torlarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 4