Torlarp

Torlarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 131
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 213
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1574 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1602 uppslag 1