Torset

Torset förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2