Torset

Torset förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2