Torset

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2