Trotteslöv

Trotteslöv förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 155
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1583 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1601 uppslag 1