Elmtåsa

Elmtåsa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 58
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 2