Elmtåsa

Elmtåsa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 54