Tykatorp

Tykatorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 106