Töttja

Töttja förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2