Vashult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 21