Veka

Veka förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1589 uppslag 3