Yxkullsund

Yxkullsund förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 43