Åby

Åby förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 8