Äpplanäs

Äpplanäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 5