Äpplanäs

Äpplanäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 3