Fagerhult

Fagerhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1