Ölsjö

Ölsjö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18