Ölsjö

Ölsjö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18