Dörarp

Dörarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 163
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 48
Sunnerbo saköre 1583 uppslag 2