Dörarp

Dörarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 15