Flattinge

Flattinge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 214
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 153
Sunnerbo saköre 1574 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 1