Flattinge

Flattinge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 86