Hallsjö

Hallsjö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 103
Sunnerbo saköre 1597 uppslag 2