Hallsjö

Hallsjö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29