Toftaholm

Toftaholm förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 48