Toftaholm

Toftaholm förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 13