Arveka

Arveka förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20