Askenäs

Askenäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 5