Askenäs

Askenäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1583 uppslag 3